ConTra Denmark
"Your Business - our Concern"

Bestyrelse

Der er ikke så meget at være i tvivl om. Din virksomhed skal ikke være ret stor, før du vil få glæde af en professionel bestyrelse.

Der er flere analyser, der viser, at virksomheder med en professionel bestyrelse skaber både bedre resultater, og er bedre gearet til at håndtere fremtiden end dem uden en professionel bestyrelse.

Palle Kjær er partner i ASNET Board. ASNET board arbejder med professionalisering af bestyrelsesarbejde samt rekruttering af bestyrelsesmedlemmer.

Se film - tryk på dette link:  player.vimeo.com/video/105562713

Læs mere

Strategiudvikling

En strategibeskrivelse er et af ledelsens vigtigste redskaber til at udvikle virksomheden.

Contra Danmark hjælper virksomhederne med at sætte ord på og handling bag strategien.

Vi har erfaring for, at hvis man inddrager medarbejderne tidligt i strategiprocessen er der stor sandsynlighed for, at planen faktisk bliver overholdt og målene nået. I denne proces bliver det tydeligt for både ledere og medarbejdere, hvilke behov der er for kompetenceudvikling.

Denne udvikling tilbyder vi vores hjælp til, og der, hvor vi ikke har kompetencen inhouse, har vi gode partnere, der kan håndtere dette.

Læs mere

Ledelsesudvikling

Vores holdning er, at lederudvikling skal være en strategisk beslutning. Lederne bør gå helhjertet ind i uddannelsesforløbet, derigennem kommer de gode resultater.

Den gode leder forstår, hvor medarbejderne er. Anerkender, at alle er individualister med hvert sit potentiale, der kan udvikles. En dygtig leder ved, at medarbejderudvikling er en proces, der skal foregå i fællesskab, hvor medarbejderen og lederen er ligeværdige, men med hver sin rolle.

Det er på disse områder vi føler os som komptenten partnere til at udvikle ledere

Læs mere